Tampereen kaupungin ostot - Tulosyksikköhierarkia 2013 (Excel)


Tulosyksikköhierarkia kuvaa Tampereen kaupungin tulosyksiköt ja niiden väliset suhteet, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLS