Site logo

Tampereen kaupungin ostot - Tililuettelo ja tilien kirjausohje 2013


Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje kertoo tarkemmin pääkirjatilien käyttötarkoituksesta ja sisällöstä, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Additional Information

Field Value
Format PDF