Tampereen kaupungin ostot - Tulosyksikköhierarkia 2016 (CSV)


Tulosyksikköhierarkia kuvaa Tampereen kaupungin tulosyksiköt ja niiden väliset suhteet, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti CSV