Site logo

Tampereen kaupungin ostot - Tulosyksikköhierarkia 2017 (Excel)


Tulosyksikköhierarkia kuvaa Tampereen kaupungin tulosyksiköt ja niiden väliset suhteet, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Additional Information

Field Value
Format XLSX